14.03.2022 – 08.03.2022

KURSY dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników
turnusu VII w będą prowadzone
w
FORMIE ZDALNEJ oraz STACJONARNEJ .

Zajęcia ZDALNE będą prowadzone przy użyciu aplikacji Microsoft Teams (z wyjątkiem PONIŻSZYCH PRZEDMIOTÓW ).
Zajęcia poza platformą TEAMS:

 • Operator obrabiarek skrawających I st. ? Technologia z materiałoznawstwem ? Józef Olechowski
 • Operator obrabiarek skrawających I st. ? Podstawy konstrukcji maszyn ? Józef Olechowski
 • Kucharz III st. ? Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem  ? Elżbieta Kobylarz

Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRZEDAWCA I stopnia

 • ZAJĘCIA ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW PROWADZONE SĄ W FORMIE STACJONARNEJ W CKZ w Świdnicy 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STOLARZ I stopnia

 • MASZYNY I NARZĘDZIA – Andrzej Glanc
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • RYSUNEK TECHNICZNY I KONSTRUKCJE – Edyta Głowacka
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO 1 – Edyta Głowacka
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO 2 – Ilona Mielniczek
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH II stopnia

 • PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN – Jerzy Gołąb
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 1 – Daniel Pryciak
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 – Klaudiusz Koźlik
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • TECHNOLOGIA NAPRAW MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1 – Sławomir Józwicki
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • TECHNOLOGIA NAPRAW MECHATRONICZNYCH SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 – Arkadiusz Kaszewski
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • JĘZYK OBCY ZAWODOWY – JĘZYK NIEMIECKI – Jolanta Sajdak
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZAJĘCIA ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW, DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW ( z wyjątkiem trzech uczniów) PROWADZONE SĄ W FORMIE STACJONARNEJ W CKZ w Świdnicy 

KUCHARZ III stopnia – Gimnazjum

 • WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W GASTRONOMII – Violetta Kuklińska-Woźny
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • TECHNOLOGIE GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 1 – Elżbieta Kobylarz
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM 
  • MATERIAŁ NAUCZANIA
  • ZALICZENIE – ZASADY i TERMINY
 • TECHNOLOGIE GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 2 – Bogumiła Kosut
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 – Violetta Kuklińska-Woźny
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 – Adam Stefański
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KUCHARZ III stopnia – Szkoła Podstawowa

  • WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W GASTRONOMII – Violetta Kuklińska-Woźny
   • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
   • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
  • TECHNOLOGIE GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 1 – Elżbieta Kobylarz
   • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM 
   • MATERIAŁ NAUCZANIA
   • ZALICZENIE – ZASADY i TERMINY
  • TECHNOLOGIE GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 2 – Bogumiła Kosut
   • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
   • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
  • PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 – Violetta Kuklińska-Woźny
   • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
   • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
  • PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 – Adam Stefański
   • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
   • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTRYK III stopnia – Gimnazjum

 • MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 1 – Andrzej Glanc
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 2 – Daniel Pryciak
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 – Klaudiusz Koźlik
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 – Arkadiusz Kaszewski
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  – Małgorzata Koźlik
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTRYK III stopnia – Szkoła Podstawowa

 • MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 1 – Andrzej Glanc
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 2 – Daniel Pryciak
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 – Klaudiusz Koźlik
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 – Arkadiusz Kaszewski
  • KONTAKT Z NAUCZYCIELEM – WYCHOWAWCA KURSU
  • ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –