Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w roku szkolnym 2018/19 w Centrum Kształcenia Praktycznego DOPUSZCZA następujące programy nauczania dla poszczególnych zawodów:

WYKAZ PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH w ROKU SZKOLNYM 2018/2019