2023

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.
Informacja dodatkowa 2023

2022

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.
Informacja dodatkowa 2022

2021

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
Informacja dodatkowa 2021

2020

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
Informacja dodatkowa 2020

2019

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
Informacja dodatkowa 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok w układzie tabelarycznym

2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
Informacja dodatkowa 2018
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok w układzie tabelarycznym

Opublikował(a): Tomasz

Ostatnia zmiana: