03.01.2022 – 28.01.2022
dotyczy I tygodnia kursów

PRZECZYTAJ PONIŻSZY TEKST
– BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK POSTĘPOWAĆ !!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
I tydzień kursów turnusu V będą się odbywać w formie kształcenia “na odległość” – nauka zdalna

Kadra Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia “na odległość” – nauka zdalna

Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail)
i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania
czy sposobów zaliczania

Prosimy uczniów aby na pierwszych zajęciach do każdego nauczyciela uczącego w danym zawodzie jednorazowo wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem
– będzie to potwierdzenie “gotowości” do kursu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FRYZJER II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

LAKIERNIK SAMOCHODOWY II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRZEDAWCA III stopnia – Gimnazjum

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRZEDAWCA III stopnia – Szkoła Podstawowa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MURARZ-TYNKARZ III stopnia – Gimnazjum

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MURARZ-TYNKARZ III stopnia – Szkoła Podstawowa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BETONIARZ-ZBROJARZ III stopnia – Gimnazjum

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BETONIARZ-ZBROJARZ III stopnia – Szkoła Podstawowa