KTO NA I TURNUS KURSÓW 2021-22 ???

I TURNUS kursów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie przedmiotów zawodowych zaczynają poniższe zawody:
Wykaz szczegółowy do pobrania ⇐ kliknąć

Pełny terminarz kursów II i III stopnia w zakładce: <<KURSY DiDZ<<Terminarze

WAKACJE 2021

TURNUS IX (17.05.2021-11.06.2021) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 17.05.2021 do 11.06.2021 W CAŁOŚCI
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu IX (17.05.2021 – 11.06.2021) zamieszczone będą w zakładce:
<<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS IX

ZAJĘCIA OD 04 MAJA 2021 r.

Od dnia 4 maja 2021 r.
Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie
z harmonogramem przejść.

ZAJĘCIA OD 26 KWIETNIA DO 2 MAJA 2021 r.

W dniach od 26 kwietnia do dnia 2 maja 2021 r.
wracamy z zajęciami praktycznymi
do Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.
Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie

z harmonogramem przejść
z przed pandemii.
Proszę o zapoznanie się z planem na stronie CKZ

w zakładce Plany Zajęć

TURNUS VIII (19.04.2021-14.05.2021) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 19.04.2021 do 30.04.2021 (I i II tydzień kursu)
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

CO Z POZOSTAŁYMI TYGODNIAMI ??? – MUSIMY CZEKAĆ NA DECYZJĘ RZĄDU

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu VIII (19.04.2021 – 14.05.2021) zamieszczone będą w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS VIII

ZAJĘCIA OD 19 KWIETNIA 2021r.

W związku z nowymi obostrzeniami od dnia 19 kwietnia 2021 r.
W CKZ będą odbywały się zajęcia stacjonarne dla klas przystępujących do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Pozostałe klasy zajęcia odbywają się zdalnie po przez Platformę „Teams”
Link do rozporządzenia

PRZEDŁUŻONE OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA do 18 kwietnia 2021 r.

W związku z nowymi obostrzeniami w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przedłużamy do dnia 18 kwietnia 2021 r. naukę zdalną dla wszystkich uczniów poprzez platformę Teams.

NAUKA ZDALNA

W związku z nowymi obostrzeniami w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy wprowadzamy od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. naukę zdalną dla wszystkich uczniów poprzez platformę Teams.
Poniżej link do rozporządzenia

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

TURNUS VII (15.03.2021-16.04.2021) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 15.03.2021 do 31.03.2021 (I, II i III tydzień kursu)
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

CO Z POZOSTAŁYMI TYGODNIAMI ??? – MUSIMY CZEKAĆ NA DECYZJĘ RZĄDU

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu VI (15.02.2021 – 12.03.2021) zamieszczone będą w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS VII

TURNUS VI (15.02.2021-12.03.2021) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 15.02.2021 do 26.02.2021 (I i II tydzień kursu)
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

CO Z TYGODNIAMI III i IV ??? – MUSIMY CZEKAĆ NA DECYZJĘ RZĄDU

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu VI (15.02.2021 – 12.03.2021) zamieszczone będą w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS VI

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Rada odbędzie się w środę 20 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00 w Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy

TURNUS V (18.01.2021-12.02.2021) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 18.01.2021 do 29.01.2021
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

CO DALEJ ??? – BĘDZIEMY CZEKAĆ NA DECYZJĘ RZĄDU

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu V (18.01.2021 – 12.02.2021) zamieszczone będą w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS V

W związku z przesunięciem ferii zimowych
 od dnia 4 stycznia do dnia 15 stycznia 2021r.

Zajęcia praktyczne będą realizowane zgodnie z harmonogramem

Dzień tygodnia Dni zajęć po feriach Dni zajęć przed zmianą terminu ferii
Poniedziałek 18 stycznia 2021 r. za 4 stycznia 2021 r.
Wtorek 19 stycznia 2021 r. za 5 stycznia 2021 r.
Środa 20 stycznia 2021 r. za 13 stycznia 2021 r.
Czwartek 21 stycznia 2021 r. za 7 stycznia 2021 r.
Piątek 22 stycznia 2021 r. za 8 stycznia 2021 r.
Poniedziałek 25 stycznia 2021 r. za 11 stycznia 2021 r.
Wtorek 26 stycznia 2021 r. za 12 stycznia 2021 r.
Środa 27 stycznia 2021 r. za 13 stycznia 2021 r.
Czwartek 28 stycznia 2021 r. za 14 stycznia 2021 r.
Piątek 29 stycznia 2021 r. za 15 stycznia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od dnia 30 listopada 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy będą odbywały się zajęcia praktyczne dla uczniów klas:
3 MPS ZSM, 3 MPS ZSS, 3 OOS ZSM, 3 TPS ZSM, 3 TPS ZSiPKZ, 3 TF ZSNR1.
Pełny harmonogram zajęć dla poszczególnych uczniów
będzie przesłany przez platformę Teams.

TURNUS IV (23.11.2020-18.12.2020) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO
DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 23.11.2020 do 18.12.2020
W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ„)

CAŁY KURS W FORMIE ZDALNEJ !

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu IV (23.11.2020 – 18.12.2020) zamieszczone będą w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS IV

TURNUS III ( 26.10.2020 – 20.11.2020 ) – dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD 26.10.2020 W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ

Od dnia 26.10.2020 do 06.11.2020 Centrum Kształcenia Zawodowego w całości przechodzi na nauczanie zdalne. Kształcenie zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ” dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu III (26.10.2020 – 20.11.2020) zamieszczone są w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<2020/21 – TURNUS III

KURSY dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – TURNUS III (26.10.2020-20.11.2020)

Działając na podstawie:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389).
oraz
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1830).
informujemy, że kursy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
turnusu III (26.10.2020 – 20.11.2020) będą organizowane w formie nauki hybrydowej. Oznacza to, że połowę programowych zajęć będzie odbywać się w formie stacjonarnej
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Druga połowa zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

!!! UWAGA !!!

Przypominamy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS COV-2 na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy obowiązuje:
nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica)
nakaz dezynfekcji rąk
nakaz zachowywania dystansu społecznego min. 1,5m

W związku z powyższym na teren placówki nie będą wpuszczani uczniowie którzy nie posiadają osłony ust i nosa (maseczka, przyłbica).
Maseczki i przyłbice zapewniają uczniom rodzice lub opiekunowie prawni.

KTO NA I TURNUS KURSÓW 2020-21 ???

Kursy dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowane w CKZ w Świdnicy w roku szkolnym 2020/21.
Wykaz szczegółowy do pobrania ⇐ kliknąć

WRZESIEŃ 2020

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Grafik (terminy) egzaminów klasyfikacyjnych jest umieszczony w zakładce: <<KURSY DiDZ<<EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE OD 1 CZERWCA 2020 r.

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 28 maja 2020 r. W CKZ będą organizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia.

Zgoda do uczestnictwa w zajęciach praktycznych

KONSULTACJE OD 1 CZERWCA 2020 r.

Terminarz konsultacji. Poniżej w linkach umieszczone są plany pracy poszczególnych nauczycieli na działach.

Nauczyciele będą w tych terminach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Zapraszam uczniów którzy chcą skorzystać z konsultacji o umówienie się na konkretną godzinę z danym nauczycielem po przez adres e-mail załączony w harmonogramie


Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy
Zespół Szkół Budowlano Elektrycznych w Świdnicy
Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy
Zespół Szkół w Strzegomiu
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

WYTYCZNE MEN

Konsultacje w szkole

Organizacja i przeprowadzenie egzaminów 2020 r.

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE dla MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wszystkie materiały dla kursów – turnusu IX (18.05.2020 – 12.06.2020) zamieszczone są w zakładce: <<NA ODLEGŁOŚĆ<<TURNUS IX

PEDAGOG CKZ

Szanowni Państwo.

Informuję, że jestem do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail mrasala@ckz.swidnica.pl Jeżeli mają Państwo utrudniony kontakt
z wychowawcami w CKZ także proszę o kontakt ze mną. Zachęcam także do zapoznawania się z materiałami, które będę zamieszczał na stronie internetowej CKZ
w zakładce „Dla Uczniów” (na górze strony). Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokoju
w tym trudnym dla nas czasie. Pozdrawiam pedagog CKZ Marek Rasała.

Poradnik UODO dla szkół
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i nauczycieli

Informacja dla młodocianych pracowników – kształcenia na odległość

Od 25 marca 2020 roku dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, będzie  realizowane na odległość.
Wszystkie informacje i materiały dotyczące kształcenia zamieszczane będą w zakładce <<„NA ODLEGŁOŚĆ” – menu pionowe po lewej stronie

Informacja dla uczniów uczestniczących w zajęciach praktycznych- kształcenia na odległość

Od 25 marca 2020 roku zajęcia praktyczne, będą  realizowane na odległość.
Wszystkie informacje i materiały dotyczące kształcenia będą zamieszczane na stronie w zakładce <<„Lekcje”>> – menu pionowe po lewej stronie.
 
Tematy lekcji załączone na stronie CKZ będą realizowane w formie ćwiczeń praktycznych po zakończeniu kwarantanny i powrocie do szkoły.

Kształcenie na odległość

Proszę o zapoznanie się z kształceniem na odległość link poniżej

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły
i placówki oświatowe zarówno  publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji …….

KORONAWIRUS – ważne informacje

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie koronawirusa

„SZKOŁA DO HYMNU”

Już po raz drugi społeczność Centrum Kształcenia Zawodowego w  Świdnicy  odpowiedziało na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej  i wzięło udział w akcji „Szkoła do hymnu” . W dniu 8 listopada o godz. 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”

HALLOWEEN

Przedstawiamy fryzury okolicznościowe z okazji  Halloween przygotowane podczas zajęć praktycznych przez uczennice kl 2 i 3 technikum usług fryzjerskich. Fryzury powstały pod bacznym okiem P. Edyty Głowackiej i Ilony Mielniczek.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

W załączniku poniżej prezentujemy List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty promujący film „Legiony”

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

List do rodziców Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

W załączniku poniżej prezentujemy List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty skierowany do rodziców.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

WAKACJE 2019

KTO NA I TURNUS KURSÓW 2019-20 ???

Kursy dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowane w CKZ w Świdnicy
w roku szkolnym 2019/20.
Wykaz szczegółowy do pobrania ⇐ kliknąć

WRZESIEŃ 2019

Wycieczka „pierwszaków” w CKZ

W poniedziałek 3 czerwca gościliśmy w Centrum uczniów klasy pierwszej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 ze Strzegomia. Maluchy pod okiem nauczycieli z Centrum poznawali tajniki zawodów a przy okazji wykonywali rożne ćwiczenia praktyczne,  jednocześnie świetnie się bawiąc. Po powrocie do Strzegomia wykonały prace plastyczne na temat wycieczki.

PRACUJĄCA SOBOTA 25 MAJA 2019

W SOBOTĘ 25.05.2019 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA ZA  14.06.2019 (PIĄTEK).

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PIERWSZEJ ZMIANIE !!!

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

 W związku z przeprowadzaniem egzaminów zawodowych 

od 15 stycznia do 18 stycznia 2019 r 

są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.  

W powyższych dniach w CKZ w Świdnicy dla wszystkich chętnych uczniów organizowane są zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze z dostępem do:
1. Pracowni komputerowej,
2. Biblioteki multimedialnej,
3. i innych.

Świętujemy razem 100 – lecie odzyskania niepodległości

W dniu 09 listopada o godz. 11:11 społeczność Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy wzięła udział w akcji „Razem dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wspólnie zaśpiewaliśmy  4 zwrotki Hymnu Narodowego. W ten sposób uczciliśmy pamięć walczących o niepodległość naszej Ojczyzny.

18 LAT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W tym roku nasza placówka obchodzi osiemnaste urodziny. Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do uczczenia tej rocznicy. Przy lampce szampana oraz specjalnie przygotowanym na tą okazję torcie był czas na wspomnienia i życzenia na przyszłość.

 

„Pracowite pszczółki” w CKZ

W Środę 17 października gościliśmy w Centrum dzieci z gr. 4 z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy. Mali goście jak przystało na „Pracowite pszczółki” z dużym zaangażowaniem i pomysłowością uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów CKZ. Wykonując ćwiczenia poznawali przy okazji różne zawody.

Zajęcia przygotowali i prowadzili: Ilona Mielniczek, Andrzej Godyń, Andrzej Suszek, Dariusz Ryl, Klaudiusz Koźlik, Daniel Pryciak i Marek Rasała.

WSPÓŁPRACA Z OKE  I CKE

W dniu 17 września przeprowadzono próbne testowanie materiałów projektowych do egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w kwalifikacjach: B. 08 oraz B. 09.  Stanowiska oraz materiały do testowania przygotowali P. Andrzej Suszek i Jan Suszek.

Ponadto w dniu 28 września przeprowadzono standaryzacje zadań egzaminacyjnych do nowego egzaminu zawodowego w kwalifikacji BD. 04 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Stanowiska oraz materiały do testowania przygotowali P. Andrzej Ryl i Dariusz Ryl.

NOWY ROK SZKOLNY 2018/19

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

WAKACJE 2018

KTO NA I TURNUS KURSÓW 2018-19 ???

Kursy dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowane w WODiDZ w Świdnicy w roku szkolnym 2018/19.
WRZESIEŃ 2018

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Współpraca z OKE we Wrocławiu

W dniu 15 maja przeprowadzono próbne testowanie materiałów projektowych do egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Stanowiska oraz materiały do testowania przygotowali P. Andrzej Suszek i Jan Suszek

DNI OTWARTE 2018

Po raz kolejny  Centrum Kształcenia  Zawodowego we  współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdnicy organizują  dni otwarte. Na zaproszenie odpowiedziały w tym roku m.in. Szkoła Podstawowa z Imbramowic, Szkoła Podstawowa z Zastruży i Szkołą Podstawowa ze Strzelec. Uczniowie poznawali specyfikę poszczególnych zawodów oraz zwiedzali pracownie Centrum.

BOŻE NARODZENIE 2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji 2017 - życzenia

NOWY ROK SZKOLNY 2017/18

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018
życzę wszystkim UCZNIOM, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą,
odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie,
rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.
Niech Centrum będzie dla Was także miejscem radości, wielu przyjaźni i ciągłego rozwoju,

NAUCZYCIELOM
oraz wszystkim PRACOWNIKOM CENTRUM życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

                                                                                                         Dyrektor CKZ
Jacek Durlik

JUŻ OTWARTE ZAPRASZAMY

WAKACJE 2017

Wakacje 2017

Za Nami kolejny rok szkolny. Przed Nami czas zasłużonego odpoczynku i nabrania sił do dalszej nauki i pracy.
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Centrum życzę by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym 2017-2018.

                                                                                                         Dyrektor CKZ
Jacek Durlik

 Współpraca z OKE we Wrocławiu

W dniu 13 czerwca przeprowadzono próbne testowanie materiałów projektowych do egzaminu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

2 B ze S. P. nr 1 w Centrum

18 maja na zaproszenie Dyrektora CKZ Jacka Durlika gościliśmy uczniów klasy 2 B ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.T. Kościuszki w Świdnicy. W ramach wycieczki dzieci miały możliwość nie tylko poznania wielu zawodów ale i także uczestniczyły w pokazach i ćwiczeniach, które przygotowali nauczyciele i uczniowie Centrum. Mali goście z dużym zaangażowaniem i pomysłowością wykonywali ćwiczenia.

Zajęcia przygotowali: P. Edyta Sztor, P. Halina. Szuba, P. Andrzej Godyń, P. Marek Rasała, P. Andrzej Suszek, P. Jan Suszek,  P. Daniel Pryciak, P. Arkadiusz Kaszewski, P. Klaudiusz Koźlik oraz uczniowie kl.  pierwszej i drugiej Technik Usług Fryzjerskich oraz  drugiej Technikum Budownictwa.

 Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć!!!

Współpraca z OKE we Wrocławiu

W dniach 24.04.2017 i 02.05.2017 odbyły się weryfikacje materiałów projektowych do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następujących kwalifikacjach:

B. 08. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych,

B. 09. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,

B. 05. Montaż systemów suchej zabudowy.

Próbne zadania wykonywali uczniowie klas: 3 A MSSA ZSBE oraz 1 A MZA ZSBE.

WIELKANOC 2017

Wielkanoc 2017

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

head_color


Od początku marca w Centrum Kształcenia Zawodowego wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Wałbrzycha i Jawora odbywają kursy umiejętności zawodowych prowadzone w ramach projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. W branży budowlanej w zawodzie monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie uczniowie nabywają umiejętności wykonywania robót malarskich natomiast w branży samochodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczą się naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji  i zdjęć z zajęć !!!

http://mowwalbrzych.pl/news/738-zajecia-projektowe-malarstwo-budowlane/

MŁODZIEŻ Z TURCJI W CKZ

W dniu 29 marca  gościliśmy w Centrum Kształcenia Zawodowego  młodzież ze Szkoły Zawodowej Ilgin Sehit Bayram Harun Coban Vocational and Technical Anatolian High School z Turcji.  Uczniowie z Turcji  zapoznali się z  wyposażeniem pracowni zawodowych oraz systemem kształcenia zawodowego w Polsce. Wizytę ze strony Centrum przygotowali P.Andrzej Godyń i Marek Rasała

PROMOCJA CENTRUM

Jak co roku w okresie wiosennym Centrum organizuje we współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Świdnicy dni otwarte. Na zaproszenie odpowiedziało w tym roku ponad sto  uczniów gimnazjów z Powiatu Świdnickiego.  W prace nad przygotowaniem pracowni i przeprowadzeniem pokazów zaangażowali się : Andrzej Godyń , Andrzej Suszek, Daniel Pryciak, Arkadiusz Kaszewski,  Klaudiusz Koźlik, Edyta Sztor, Ilona Mielniczek oraz Marek Rasała.

Ponadto P. A Godyń i M. Rasała  jak co roku uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych w Gimnazjach w Lutomi Dolnej i Żarowie  oraz w Targach Pracy w Świebodzicach gdzie prezentowali ofertę edukacyjną Centrum.

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

zyczenia

ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA w CKZ

W Centrum Kształcenia Zawodowego panuje już świąteczna atmosfera. Jak co roku Nasza „etatowa dekoratorka” pani Ilona Mielniczek upiększyła pomieszczenia CKZ wspaniałymi stroikami i girlandami. Za co serdecznie dziękujemy.

„MIKOŁAJKI” w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Podtrzymując coroczny już zwyczaj wicedyrektorzy CKZ: Andrzej Godyń i Katarzyna Michalak we wtorek 06 grudnia wcielając się w postać Św. Mikołaja obdarowywali uczniów słodyczami.

OD PRZEDSZKOLA DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W środę 19 października 2016 roku na zaproszenie wicedyrektora  CKZ Andrzeja Godynia gościliśmy uczniów klasy 2b z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2  w Świebodzicach. Wycieczka odbyła się pod hasłem: „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym  na starość trąci”. W ramach wycieczki „szkraby”  zapoznały się z zastosowaniem komputera w życiu. Dzieci pod bacznym okiem wychowawczyni P. Elżbiety Szram uczestniczyły w pokazach i ćwiczeniach przygotowanych przez nauczycieli Centrum. Mali goście z dużym zaangażowaniem i pomysłowością uczestniczyli w zajęciach. Co widać na poniższych fotografiach.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć!!!

„Wycieczka oczami dzieci” – zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych!!!

Za przygotowanie zajęć dziękujemy P. Edycie Sztor, P. Markowi Rasała, P. Andrzejowi Suszkowi, P. Sebastianowi Suszkowi, P. Danielowi Pryciakowi, P. Klaudiuszowi  Koźlikowi, P. Mieczysławowi Bieleckiemu, P. Arkadiuszowi Kaszewskiemu.

ZDROWIE MA SMAK

  Zapraszamy na X TARGI „ZDROWIE MA SMAK”, które odbędą się w dniach 08 – 10.09.2016 na Rynku Świdnickim.

Zdrowie ma smak I_(1600_x_1200)
Zdrowie ma smak II_(1600_x_1200)

CKZ – Życzenia wakacyjne

graf

Za Nami kolejny rok szkolny. Przed Nami czas zasłużonego odpoczynku i nabrania sił do dalszej nauki i pracy.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Centrum życzę by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym 2016-2017.

Dyrektor CKZ
Jacek Durlik


Podziękowanie…


Wymiana uczniowska 2016

W dniach 02.04.2016-09.04.2016 w ramach międzynarodowej wymiany uczniowskiej dofinansowanej przez PWNM uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy spotkali się ze swoimi rówieśnikami z partnerskiej szkoły z Staatliche Berufsschule z Bad Kissingen w Niemczech. Uczniowie z Niemiec mieli możliwość poznania systemu kształcenia w polskich szkołach oraz kultury i historii Dolnego Śląska. Program pobytu dopełniły 3 dniowe praktyki zawodowe, które odbyły się dzięki uprzejmości Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w obszarze mechaniki samochodowej i CNC. W trakcie tych zajęć uczniowie mieli możliwość poznania bazy CKZ oraz wymieniać doświadczenia ze swoimi kolegami z „Mechanika”. Zajęcia odbyły się dzięki zaangażowaniu nauczycieli CKZ – Sławomira Józwickiego, Klaudiusza Koźlika i Andrzeja Godynia.


WAŻNE!!! „PRACUJĄCE SOBOTY”

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, że w soboty: 16 kwietnia 2016 r,. 23 kwietnia 2013 r. oraz 7 maja 2016 r. w Centrum odbywają się obowiązkowe zajęcia praktyczne.
W dniach tych realizowane będą zajęcia z następujących dni:
16 kwietnia 2016 r realizujemy zajęcia z poniedziałku 2 maja 2016 r
23 kwietnia 2016 r realizujemy zajęcia z piątku 20 maja 2016 r
7 maja 2016 r. realizujemy zajęcia z piątku 27 maja 2016 r


Wesołych Świąt Wielkiejnocy!

wsw

Dni otwarte w CKZ

Od 1 marca trwają dni otwarte zorganizowane w ramach współpracy doradców zawodowych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy oraz władz Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Uczniowie Gimnazjów z Powiatu Świdnickiego uczestniczyli w pokazach zorganizowanych w pracowniach Centrum dzięki temu zapoznali się z możliwościami kształcenia.


Podziękowania

Podziękowanie-1 (1)

Goście, goście.

W dniu 29 kwietnia w gościliśmy w Centrum młodzież z I LO w Świdnicy, Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych i Litewskiego Gimnazjum z Lampertheim. Młodzież zapoznała się z działalnością i możliwościami Centrum Kształcenia Zawodowego, uczestniczyła także w zajęciach praktycznych. Poznała specyfikę różnych zawodów w których kształci Centrum. Wizyta odbyła się w ramach projektu dotyczącego mobilności zawodowej jednym z 20 zwycięskich projektów wyłonionych w wyniku konkursu Polsko- Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2014-2016 ogłoszonego przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży Jugendwerk.


Zakończenie działań w ramach Projektu Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

CKE-1

 


Wycieczka zawodoznawcza do zakładu LItos Sp. z o.o. w Strzegomiu

W ramach nawiązanej współpracy z Panem dr inż. Bogusławem Solimą prezesem Piramida Sp. z o.o. grupa uczniów z klas 4 Technikum mechanicznego i 3 Operator obrabiarek skrawających uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej do zakładu Litos Sp. z o.o. w Strzegomiu zajmującego się m. in. obróbką kamienia.

Uczniowie zapoznali się z obrabiarkami do obróbki kamienia sterowanymi numerycznie. Mieli także możliwość zaobserwować możliwości nowoczesnych obrabiarek. Owocem nawiązanej współpracy jest także propozycja zatrudnienia dla kilku tegorocznych absolwentów z w/w klas.


INFORMACJA

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, iż 23 maja 2015 r. (sobota) jest dniem pracującym.
W tym dniu odpracowujemy dzień 05 czerwca 2015 r. tj. (piątek po Bożym Ciele).

Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem zajęć z dnia 05 czerwca 2015r..


WySchüleraustausch –wymiana uczniowska

W dniach 12.04.2015-18.04.2015 uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy spotkali się z uczniami z partnerskiej szkoły z Staatliche Berufsschule z Bad Kissingen w Niemczech. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowej wymiany uczniowskiej dofinansowanej przez PWNM. Uczniowie z Niemiec mieli możliwość poznania systemu kształcenia w polskich szkołach oraz kultury i historii Dolnego Śląska. Program pobytu dopełniły praktyki zawodowe, które odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego w obszarze mechaniki samochodowej i CNC. Dzięki wspólnym zajęciom praktycznym goście z Niemiec mieli możliwość poznania CKZ oraz zasobów jakimi dysponuje.

Organizatorem wymiany była Anna Foryś –Musik nauczyciel ZSM j. niemieckiego
z ogromnym wsparciem nauczycieli biblioteki oraz nauczycieli CKZ Andrzeja Godynia, Andrzeja Glanca, Klaudiusza Koźlika i Daniela Pryciaka.


Dni otwarte CKZ 2015

Jak co roku wspólnie z Zespołem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Świdnicy zorganizowaliśmy dni otwarte. Uczniowie gimnazjów ze Świdnicy i okolic mogli zobaczyć pracownie Centrum a także uczestniczyli w pokazach prowadzonych przez nauczycieli i uczniów naszej placówki. Dzięki temu gimnazjaliści poznali specyfikę wielu zawodów, co z pewnością ułatwi im w niedalekiej przyszłości wybór szkoły oraz kierunku kształcenia.


WAŻNE!!!

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, że dni 09 – 11 lutego 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W powyższych dniach w CKZ w Świdnicy dla wszystkich chętnych uczniów organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Kursy ODDiDZ dla młodocianych pracowników odbywają się zgodnie z planami zajęć !!!


Gościliśmy młodzież i nauczycieli z miejscowości Novy Bydźov z Czech

W dniu 11.12.2014 gościliśmy młodzież i nauczycieli  z miejscowości Novy Bydźov z Czech.

Uczniowie zapoznali się z pracowniami CKZ. Uczestniczyli także w pokazach przygotowanych przez nauczycieli Centrum.


Biegacze z CKZ na trasach biegowych Polski

Od wielu lat dwaj nasi koledzy Marek Rasała i Kazimierz Nosal przemierzają setki kilometrów w ramach treningów i udziału w oficjalnych zawodach  na różnych dystansach do maratonów włącznie. Ponadto Marek startuje  z powodzeniem  w biegach narciarskich. Ostatnio brali udział:  Marek  w Półmaratonie Lwa Legnickiego  a  Kazimierz w 36 Maratonie Warszawskim. W każdych zawodach zajmują dobre miejsca w klasyfikacjach OPEN i kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy najlepsze ich wyniki z niektórych biegów:

Marek
12 km – Strzegom 2013       0:58:12
21,097 km – Bytom 2012      1:50:24
42,195 km – Maraton Wrocław 2012   4:35:59
50 km (narty) – Jakuszyce 2010      4:44:13
Kazimierz
5,2 km – Wrocław 2012          22:33
10 km – Jawor 2011               46:05
12 km – Strzegom 2013       57:59
15 km – Świdnica 2009         1:13:13
21,097 km – Jelenia Góra 2013      1:41:56
42,195 km – Poznań Maraton 2013  3:45:02

Należy wspomnieć, że Kazimierz w dniu 28.09.2014,  36 Maratonem Warszawskim zakończył  cykl  5-ciu największych maratonów Polskich (Cracovia Maraton, Maraton Dębno, Maraton Wrocław, Poznań Maraton), wszystkie w czasie poniżej 4 godz. Przebiegł je w okresie 15.09.2013 do 28.09.2014 (chociaż regulamin mówi o dwóch latach) zdobywając tym samym Odznakę Korony Maratonów Polskich.
Nasi biegacze rocznie w ramach treningów i zawodów przebiegają średnio ok. 2,5 tys. km, a w przypadku Kazimierza mnożąc razy 50 lat jego biegania z małymi przerwami daje to licząc skromnie dystans  równy dwukrotnemu obiegnięciu ziemi wokół równika.

Zapraszamy do biegania proponując trening dla początkujących:
3 dni w tygodniu
x 30 minut biegania
x 130 tętno

A zachętą potwierdzającą sens biegania nie koniecznie wyczynowego, ale chociażby tylko dla utrzymania dobrej kondycji i zdrowia, niech będzie ten wierszyk naszego autorstwa:

Biegaj razem z nami
– biegaczami
zdrowego stylu życia amatorami

Przed zdrowia problemami
– uciekaj susami
pokonuj słabość z siłą tsunami

Nie pamiętaj że coś boli
– biegaj do woli
a wyzwolisz serce z niewoli

Bądź dla zdrowia swego
– zawsze fair
tego życzą Ci  
Kazmierz N. i Marek R.


SZKOLENIE – STRZYŻENIE DAMSKIE

W dniu 16.01.2014 odbyło się w Pracowni Fryzjerskiej 6- cio godzinne szkolenie uczniów klas fryzjerskich. Uczniowie doskonalili podstawowe techniki fryzjerskie z wykorzystaniem rysunków technicznych, a także uczyli się posługiwania terminologią fryzjerska pod kierunkiem instruktora.

Szkolenie odbywało się na główkach treningowych. Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali Certyfikat Szkolenia SCHOOLINE, główkę treningowa oraz zeszyt ćwiczeń w wykonywanymi technikami.


Reportaż o projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”

logo1

Zachęcamy do obejrzenia programu poświęconemu  projektowi ”Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

W programie między innymi reportaż  z Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

LINK DO REPORTAŻU


,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”

logo1

We wrześniu rozpoczęły się zajęcia w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Młodzież ze szkół z Dolnego Śląska o profilu budowlanym odbywa kursy specjalistyczne. Po zajęciach uczniowie mają okazję poznać atrakcje turystyczne Świdnicy.


CKZ ogłasza przetarg!

Świdnica: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów
Numer ogłoszenia: 337622 – 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Egzamin

W dniach 15 do 19 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego zostały przeprowadzone egzaminy na kwalifikację B. 8 – wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych w zawodzie technik urządzeń sanitarnych. Były to pierwsze w Polsce egzaminy zawodowe przeprowadzane po wprowadzeniu reformy szkolnictwa zawodowego.

egzamin nr 1

Nowe wyposażenie pracowni

W ostatnich dniach do Centrum napływa wyposażenie pracowni w ramach projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.  Wszystkie pracownie w Centrum zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny co przyczyni się  do poprawy jakości kształcenia zawodowego. Już wkrótce zamieścimy na naszej stronie obszerny materiał prezentujący nowe wyposażenie.

NOWE_NSS_logoUMWD_UE_kolor_nazwa

 


Pracownia Fryzjerska

Od września tego roku funkcjonuje nowa pracownia fryzjerska zaaranżowana i wyposażona w profesjonalny sprzęt dostosowany do potrzeb współczesnego fryzjera. Podobnie jak nowoczesne salony fryzjerskie składa się ona z kilku stref: pracy fryzjera, mycia głowy, gospodarczej i recepcji. W pracowni odbywają zajęcia praktyczne uczennice klas pierwszej i drugiej technikum usług fryzjerskich skierowane do Centrum z Zespołu Szkół Nr 1 w Świdnicy.
W dniu 7 listopada w pracowni odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę Eurex na temat farbowania i rozjaśniania włosów. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej, w których czynny udział brały uczennice klasy II technikum. Współorganizatorami szkolenia były Panie prowadzące zajęcia Ilona Mielniczek
i Edyta Głowacka.


Wymiana młodzieży

W dniach 18 – 19 września gościliśmy na zajęciach w Centrum 13 osobową grupę uczniów z Berufskolleg für Technik und Gestaltung z Gelsenkirchen.
W wymianie brało także udział 10 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Podczas zajęć uczniowie wspólnie budowali elektroniczną kostkę do gry. Zajęcia praktyczne w Centrum przygotował i przeprowadził Klaudiusz Koźlik.


Zawodowe Kursy kwalifikacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przyjmuje zapisy na kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w trybie dziennym i zaocznym.

więcej…


Nowy rok szk. 2012/2013

rozpoczecie roku szk. 2012 2013

Witamy serdecznie wszystkich uczniów w nowym roku szkolnym, szczególnie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w Centrum Kształcenia Zawodowego. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.  Znajdują się tu wszelkie informacje dotyczące zajęć.


 

Wcześniejsze wiadomości >>