PCKP realizuje zajęcia praktyczne w formach szkolnych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych:

– MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
– MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
– MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
– ŚLUSARZ
– ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

W formach szkolnych dla klas technikum w zawodach:

– TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
– TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– TECHNIK MECHANIK
– TECHNIK BUDOWNICTWA
– TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
– TECHNIK ELEKTRYK

W formach pozaszkolnych dla dorosłych:

– B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
– B.6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
– B.7 WYKONYWANIE ROBÓT POSADZKARSKO-OKŁADZINOWYCH
– B.8 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH
– B.9 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH
– B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH
– B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH
– E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
– E.8 MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
– M.12 DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
– M.18 DIAGNOZA I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH