CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

mgr inż. Durlik Jacek  dyrektor
jdurlik@ckz.swidnica.pl

inż. Godyń Andrzej  wicedyrektor
agodyn@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 14

mgr inż. Michalak Katarzyna  wicedyrektor
kmichalak@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 26