CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

mgr inż. Durlik Jacek ? dyrektor
j d u r l i k @ c k z . s w i d n i c a . p l

inż. Godyń Andrzej ? wicedyrektor
a g o d y n @ c k z . s w i d n i c a . p l
tel. wew. 14

mgr inż. Michalak Katarzyna ? wicedyrektor
k m i c h a l a k @ c k z . s w i d n i c a . p l
tel. wew. 26