Bezpośredni kontakt z nauczycielem
w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Świdnicy ul. Sikorskiego 41

lub

telefoniczny pod numerem
0 74 852-40-76

wg poniższego harmonogramu