10 zasad zdrowego odżywiania

Obecnie mniej ruszamy się poza domem, bo tak trzeba. Nie mamy na to wpływu. Musimy dostosować się do rozporządzeń naszych władz. Pamiętajmy jednak, że będąc w domu możemy bardziej zadbać o to co jemy, jak jemy i ile jemy. Zachęcam do zapoznania się z zasadami zdrowego odżywiania.( plik poniżej)

10 zasad zdrowego odżywiania

KORONAWIRUS: CENNE RADY JAK WYTRZYMAĆ STRES ODOSOBNIENIA

Zachęcam do zapoznania się z radami Profesora Alte Dyregfofa.
Link do artykułu:

https://www.medonet.pl/koronawirus/poradnik,koronawirus–cenne-rady–jak-wytrzymac-stres-odosobnienia,artykul,30353171.html

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Lista psychologów – członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
oferujących bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób wymagających wsparcia w ramach akcji

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego.

LISTA PSYCHOLOGÓW

W szkołach zawodowych w Polsce zdarza się jeszcze wiele wypadków.

Rocznie rejestruje się około siedmiuset wypadków, powodujących przerwę w zajęciach szkolnych powyżej 3 dni, a poza tym przydarzają się bardzo liczne drobne okaleczenie i potłuczenia, które tylko w skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności nie pociągają za sobą poważniejszych skutków.

Badania wykazały, że większości wypadków można zapobiec i dlatego powołane do tego władze i kierownictwo Centrum czynią wiele, aby liczbę wypadków zmniejszyć.
Aby ograniczyć ilość nieszczęśliwych wypadków, potrzebne jest – oprócz troski kierownictwa Centrum – także staranie ze strony uczniów, a w szczególności nabywanie przez nich przyzwyczajeń do przestrzegania odpowiednich wskazówek i przepisów.

Dlatego też Kierownictwo Centrum zwraca się do wszystkich uczniów aby zapoznali się dokładnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie starannie i stale stosowali je w Centrum, a potem w życiu i pracy zawodowej.

Warto zapoznać się:
download Regulamin dla uczniów CKZ
download Programy nauczania – Kształcenie praktyczne – 2022/2023
download Programy nauczania  – Kursy dla młodocianych pracowników I – II – III stopnia – 2022/2023
download DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 2022/2023