Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Centrum Kształcenia Zawodowego w  Świdnicy realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich

“Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzeniem do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2275 uczniów/słuchaczy – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdowania się na runku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia – zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz staże/praktyki zawodowe.

Więcej informacji  (link poniżej)

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

10 Zasad zdrowego odżywiania

Obecnie mniej ruszamy się poza domem, bo tak trzeba. Nie mamy na to wpływu. Musimy dostosować się do rozporządzeń naszych władz. Pamiętajmy jednak, że będąc w domu możemy bardziej zadbać o to co jemy, jak jemy i ile jemy. Zachęcam do zapoznania się z zasadami zdrowego odżywiania.( plik poniżej)

10 zasad zdrowego odżywiania

KORONAWIRUS: CENNE RADY JAK WYTRZYMAĆ STRES ODOSOBNIENIA

Zachęcam do zapoznania się z radami Profesora Alte Dyregfofa.
Link do artykułu:

https://www.medonet.pl/koronawirus/poradnik,koronawirus–cenne-rady–jak-wytrzymac-stres-odosobnienia,artykul,30353171.html

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Lista psychologów – członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
oferujących bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób wymagających wsparcia w ramach akcji

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego.

LISTA PSYCHOLOGÓW

W szkołach zawodowych w Polsce zdarza się jeszcze wiele wypadków.

Rocznie rejestruje się około siedmiuset wypadków, powodujących przerwę w zajęciach szkolnych powyżej 3 dni, a poza tym przydarzają się bardzo liczne drobne okaleczenie i potłuczenia, które tylko w skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności nie pociągają za sobą poważniejszych skutków.

Badania wykazały, że większości wypadków można zapobiec i dlatego powołane do tego władze i kierownictwo Centrum czynią wiele, aby liczbę wypadków zmniejszyć.
Aby ograniczyć ilość nieszczęśliwych wypadków, potrzebne jest – oprócz troski kierownictwa Centrum – także staranie ze strony uczniów, a w szczególności nabywanie przez nich przyzwyczajeń do przestrzegania odpowiednich wskazówek i przepisów.

Dlatego też Kierownictwo Centrum zwraca się do wszystkich uczniów aby zapoznali się dokładnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie starannie i stale stosowali je w Centrum, a potem w życiu i pracy zawodowej.

Warto zapoznać się:
download Regulamin dla uczniów CKZ
download Programy nauczania – Kształcenie praktyczne – 2023/2024
download Programy nauczania  – Kursy dla młodocianych pracowników I – II – III stopnia – 2023/2024
download DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 2023/2024