Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy jest placówką kształcącą młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z klas wielozawodowych.
CKZ w ramach 4-tygodniowego kursu dokształca młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzone są kursy w zawodach:

– kucharz,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– murarz-tynkarz,
– monter sieci i instalacji sanitarnych,
– lakiernik samochodowy,
– blacharz samochodowy,
– ślusarz,
– operator obrabiarek skrawających,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektryk,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– cukiernik,
– piekarz,
– stolarz.

Prowadzone są również  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla wybranych kwalifikacji.  ? patrz zakładka Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe