Centrum posiada pracownie:

– Diagnostyki samochodowej
– Auto-serwisu samochodowego
– Konserwacji pojazdów samochodowych
– Mechatroniki samochodowej
– Elektrotechniki samochodowej
– Silników
– Obrabiarek konwencjonalnych (tokarki, frezarki, szlifierki),
– Obróbki cieplnej,
– Montażu,
– Remontu,
– Spawalniczą,
– Pomiarów warsztatowych,
– Obróbki drewna (stolarnia),
– Działy ślusarskie,
– Komputerowa CAD/CAM,
– Obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (frezarka),
– Krawiecka,
– Ćwiczeń dla malarzy-tapeciarzy,
– Ćwiczeń dla murarzy,
– Ćwiczeń dla monterów instalacji i urządzeń sanitarnych,
– Ćwiczeń dla technologów robót wykończeniowych w budownictwie,
– Sprzedawców,
– Sale wykładowe.