Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w roku szkolnym 2023/2024 na kursach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników  DOPUSZCZA następujące programy nauczania dla poszczególnych zawodów:

WYKAZ PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH w ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wykaz programów nauczania I – II – III st. 2023/2024

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 – I – II – III STOPIEŃ

download Kucharz I – II – III
download Fryzjer I – II – III
download Sprzedawca I – II – III
download Murarz-tynkarz I – II – III
download Kamieniarz I – II – III
download Monter sieci i instalacji sanitarnych I – II – III
download Lakiernik samochodowy I – II – III
download Blacharz samochodowy I – II – III
download Ślusarz I – II – III
download Operator obrabiarek skrawających I – II – III
download Mechanik pojazdów samochodowych I – II – III
download Elektryk I – II – III
download Elektromechanik pojazdów samochodowych I – II – III
download Cukiernik I – II – III
download Piekarz I – II – III
download Stolarz I – II – III

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

download Kucharz
download Fryzjer
download Sprzedawca
download Murarz-tynkarz
download Monter sieci i instalacji sanitarnych
download Lakiernik samochodowy
download Blacharz samochodowy
download Ślusarz
download Operator obrabiarek skrawających
download Mechanik pojazdów samochodowych
download Elektryk
download Elektromechanik pojazdów samochodowych
download Cukiernik
download Piekarz
download Stolarz