CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

58-105 Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
tel. / fax. (074) 852 40 76

e-mail: c k z @ c k z . s w i d n i c a . p l

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP