W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Leszek Malinowski,
Kontakt: 698-642-854, 58-105 Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 
tel. / fax. (074) 852 40 76, email: dostepnosc@ckz.swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.