Pracownie

handBUDOWLANE
1. Pracownia murarska tynkarska i betoniarska
2. Pracownia robót podłogowych i ściennych
3. Pracownia montażu instalacji i urządzeń sanitarnych
4. Pracownia monterska-instruktażowa

calipMECHANICZNE
1. Pracownia symulatorów CNC i rysunku technicznego
2. Pracownia obróbki ręcznej, montażu i zbrojarska
3. Pracownia technologii mechanicznej, metrologii warsztatowej i kontroli technicznej
4. Pracownia spawania i łączenia metali
5. Pracownia obrabiarek konwencjonalnych
6. Pracownia obróbki cieplnej i plastycznej, remontu i napraw maszyn
7. Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
8. Pracownia obróbki niemetali

autoSAMOCHODOWE
1. Pracownia budowy pojazdów – praktyczna i eksploatacji silników ZS
2. Pracownia eksploatacji silników ZI
3. Pracownia elektrotechniki samochodowej
4. Pracownia mechatroniki samochodowej
5. Pracownia obsługi pojazdów samochodowych
6. Pracownia naprawy pojazdów samochodowych

sewUSŁUGOWE
1. Pracownia fryzjerska
2. Pracownia krawiecka