CKZ – Dokształcanie młodocianych

W celu ujednolicenia dokumentów otrzymywanych od szkół oraz uzyskania pełnych danych dotyczących młodocianego pracownika kierowanego na kurs prosimy o korzystanie z druku skierowania.
download Skierowanie (format .docx)
download Skierowanie (format .pdf)

 

download Wykaz zawodów – 2024/2025

 

INTERNAT

Dla uczniów korzystający z zaproponowanego przez CKZ internatu w poniższych zakładkach znajdują się informacje dotyczące pobytu i wyżywienia
oraz dokumenty kwestionariusze i oświadczenia niezbędne podczas kwaterowania.
UCZNIOWIE NIEPEŁNOLETNI “PRZYJEŻDŻAJĄ” DO INTERNATU Z RODZICEM LUB PRAWNYM OPIEKUNEM.

Proszę przeczytać pismo (poniżej) od Administratora internatu.

 

download  Informacje o internacie i wyżywieniu
download  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 
download  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (format excel)
download KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (format .pdf)
download  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH