W sprawie dofinansowania dla nauczycieli zakupu sprzętu do nauki zdalnej:

wniosek do pobrania oraz wszelkie wyjaśnienia na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej

Ważne:  Zgodnie z zapisem § 1 ust.10 Rozporządzenia Ministra Edukacji                  i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku, w przypadku zakupu dokonanego po  20 listopada 2020 roku „do wniosku (…) dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawiony imiennie na nauczyciela”.

Jednocześnie informuję, że wnioski można składać do Sekretariatu CKZ  (codziennie w godzinach 9-12)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2020.

download DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 2019/2020

download List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

download Materiały ze szkolenia z zakresu „Ochrony danych osobowych”

PLAN PRACY NAUCZYCIELI – KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE – NA ROK SZKOLNY 2019/2020

download  WRZESIEŃ
download  PAŹDZIERNIK
download
  LISTOPAD
download
  GRUDZIEŃ
download
  STYCZEŃ
download  LUTY
download  MARZEC
download KWIECIEŃ
download  MAJ
download  CZERWIEC

AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

download  Plan rozwoju

ĆWICZENIA Z PRACOWNI CAD/CAM

download  Ćwiczenie z obsługi drukarki 3D
download  MTS – Ćwiczenie z toczenia – PIONEK
download  MTS – Ćwiczenie z frezowania – KORPUS
download  SOLIDEDGE – Opis modelowania bryły – DETAL 1
download  SOLIDEDGE – Opis polecenia – WYCIĄGANIE

OPRACOWANIA DO PROGRAMU ŚLUSARZ

download  Technologia z materiałoznawstwem