CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

mgr Brodowska-Okruta Renata
główna księgowa
rokruta@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 16

Dębińska Janina
starszy inspektor ds. bhp
tel. wew. 23

Izydorczyk Katarzyna
starszy referent
kizydorczyk@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 13

Kozłowska Justyna
starszy referent
jkozlowska@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 28

mgr Chajduga Roksana
referent ds. kadrowo-socjalnych
rchajduga@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 22

Pawlaszczyk Wojciech
kierownik gospodarczy
wpawlaszczyk@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 23

mgr Przystał Urszula
samodzielny referent

uprzystal@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 29

inż. Szurpicka Dorota
samodzielny referent
dszurpicka@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 12

mgr Wyborska Anna
samodzielny referent
awyborska@ckz.swidnica.pl
tel. wew. 13