CKZ – Dokształcanie młodocianych

W celu ujednolicenia dokumentów otrzymywanych od szkół oraz uzyskania pełnych danych dotyczących młodocianego pracownika kierowanego na kurs prosimy o korzystanie z druku skierowania.
download Skierowanie
download Wykaz zawodów

INTERNAT

Dla uczniów korzystający z zaproponowanego przez CKZ internatu w poniższych zakładkach znajdują się informacje dotyczące pobytu i wyżywienia.
download Informacje o internacie i stołówce
download Oświadczenie rodziców – pobyt w internacie