Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w roku szkolnym 2019/2020 na kursach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników  DOPUSZCZA następujące programy nauczania dla poszczególnych zawodów:

WYKAZ PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH w ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wykaz programów nauczania I st. 2019/2020 – podbudowa GIMNAZJUM

Wykaz programów nauczania I st. 2019/2020 – podbudowa SZKOŁA PODSTAWOWA

Wykaz programów nauczania II i III st. 2019/2020

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – I i II STOPIEŃ
GIMNAZJUM

download Kucharz I G
download Fryzjer I G
download Sprzedawca I G
download Murarz-tynkarz I G
download Betoniarz-zbrojarz I G
download Monter sieci i instalacji sanitarnych I G
download Lakiernik samochodowy I G
download Blacharz samochodowy I G
download Ślusarz I G
download Operator obrabiarek skrawających I G
download Mechanik pojazdów samochodowych I G
download Elektryk I G
download Elektromechanik pojazdów samochodowych I G
download Cukiernik I G
download Piekarz I G
download Stolarz I G

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – I i II STOPIEŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA

download Kucharz I SP
download Fryzjer I SP
download Sprzedawca I SP
download Murarz-tynkarz I SP
download Betoniarz-zbrojarz I SP
download Monter sieci i instalacji sanitarnych I SP
download Lakiernik samochodowy I SP
download Blacharz samochodowy I SP
download Ślusarz I SP
download Operator obrabiarek skrawających I SP
download Mechanik pojazdów samochodowych I SP
download Elektryk I SP
download Elektromechanik pojazdów samochodowych I SP
download Cukiernik I SP
download Piekarz I SP
download Stolarz I SP

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – III STOPIEŃ

download Kucharz II i III
download Fryzjer II i III
download Sprzedawca II i III
download Murarz-tynkarz II i III
download Betoniarz-zbrojarz II i III
download Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych II i III
download Lakiernik II i III
download Blacharz samochodowy II i III
download Ślusarz II i III
download Operator obrabiarek skrawających II i III
download Mechanik pojazdów samochodowych II i III
download Elektryk II i III
download Elektromechanik pojazdów samochodowych II i III
download Cukiernik II i III
download Piekarz II i III
download Stolarz II i III

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – I i II STOPIEŃ 

download Kucharz G
download Kucharz SP
download Fryzjer G
download Fryzjer SP
download Sprzedawca G
download Sprzedawca SP
download Murarz-tynkarz G
download Murarz-tynkarz SP
download Betoniarz-zbrojarz G
download Betoniarz-zbrojarz SP
download Monter sieci i instalacji sanitarnych G
download Monter sieci i instalacji sanitarnych SP
download Lakiernik samochodowy G
downloadLakiernik samochodowy SP
download Blacharz samochodowy G
download Blacharz samochodowy SP
download Ślusarz G
download Ślusarz SP
download Operator obrabiarek skrawających G
download Operator obrabiarek skrawających SP
download Mechanik pojazdów samochodowych G
download Mechanik pojazdów samochodowych SP
download Elektryk G
download Elektryk SP
download Elektromechanik pojazdów samochodowych G
download Elektromechanik pojazdów samochodowych SP
download Cukiernik G
download Cukiernik SP
download Piekarz G
download Piekarz SP
download Stolarz G
download Stolarz SP

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – III STOPIEŃ 

download Kucharz
download Fryzjer
download Sprzedawca
download Murarz-tynkarz
download Betoniarz-zbrojarz
download Monter sieci i instalacji sanitarnych
download Lakiernik
download Blacharz samochodowy
download Ślusarz
download Operator obrabiarek skrawających
download Mechanik pojazdów samochodowych
download Elektryk
download Elektromechanik pojazdów samochodowych
download Cukiernik
download Piekarz
download Stolarz