Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w roku szkolnym 2021/2022 na kursach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników  DOPUSZCZA następujące programy nauczania dla poszczególnych zawodów:

WYKAZ PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH w ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wykaz programów nauczania I – II – III st. 2021/2022 – podbudowa SZKOŁA PODSTAWOWA

Wykaz programów nauczania III st. 2021/2022 – podbudowa GIMNAZJUM

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – I – II – III STOPIEŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA

download Kucharz I – II – III SP
download Fryzjer I – II – III SP
download Sprzedawca I – II – III SP
download Murarz-tynkarz I – II – III SP
download Betoniarz-zbrojarz I – II – III SP
download Monter sieci i instalacji sanitarnych I – II – III SP
download Lakiernik samochodowy I – II – III SP
download Blacharz samochodowy I – II – III SP
download Ślusarz I – II – III SP
download Operator obrabiarek skrawających I – II – III SP
download Mechanik pojazdów samochodowych I – II – III SP
download Elektryk I – II – III SP
download Elektromechanik pojazdów samochodowych I – II – III SP
download Cukiernik I – II – III SP
download Piekarz I – II – III SP
download Stolarz I – II – III SP

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – III STOPIEŃ
GIMNAZJUM

download Kucharz III G
download Fryzjer III G
download Sprzedawca III G
download Murarz-tynkarz III G
download Betoniarz-zbrojarz III G
download Monter sieci i instalacji sanitarnych III G
download Lakiernik samochodowy III G
download Blacharz samochodowy III G
download Ślusarz III G
download Operator obrabiarek skrawających III G
download Mechanik pojazdów samochodowych III G
download Elektryk III G
download Elektromechanik pojazdów samochodowych III G
download Cukiernik III G
download Piekarz III G
download Stolarz III G

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – I – II – III STOPIEŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA 

download Kucharz SP
download Fryzjer SP
download Sprzedawca SP
download Murarz-tynkarz SP
download Betoniarz-zbrojarz SP
download Monter sieci i instalacji sanitarnych SP
download Lakiernik samochodowy SP
download Blacharz samochodowy SP
download Ślusarz SP
download Operator obrabiarek skrawających SP
download Mechanik pojazdów samochodowych SP
download Elektryk SP
download Elektromechanik pojazdów samochodowych SP
download Cukiernik SP
download Piekarz SP
download Stolarz SP

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 – III STOPIEŃ
GIMNAZJUM 

download Kucharz G
download Fryzjer G
download Sprzedawca G
download Murarz-tynkarz G
download Betoniarz-zbrojarz G
download Monter sieci i instalacji sanitarnych G
download Lakiernik samochodowy G
download Blacharz samochodowy G
download Ślusarz G
download Operator obrabiarek skrawających G
download Mechanik pojazdów samochodowych G
download Elektryk G
download Elektromechanik pojazdów samochodowych G
download Cukiernik G
download Piekarz G
download Stolarz G