Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w roku szkolnym 2018/2019 na kursach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego DOPUSZCZA następujące programy nauczania dla poszczególnych zawodów:

WYKAZ PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wykaz programów nauczania I i II st. 2018/2019

 

Wykaz programów nauczania III st. 2018/2019

 

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – I i II STOPIEŃ

download Kucharz I i II
download Fryzjer I i II
download Sprzedawca I i II
download Murarz-tynkarz I i II
download Betoniarz-zbrojarz I i II
download Monter sieci i instalacji sanitarnych I i II
download Lakiernik I i II
download Blacharz samochodowy I i II
download Ślusarz I i II
download Operator obrabiarek skrawających I i II
download Mechanik pojazdów samochodowych I i II
download Elektryk I i II
download Elektromechanik pojazdów samochodowych I i II
download Cukiernik I i II
download Piekarz I i II
download Stolarz I i II

 

PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – III STOPIEŃ

download Kucharz III
download Fryzjer III
download Sprzedawca III
download Murarz-tynkarz III
download Betoniarz-zbrojarz III
download Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III
download Lakiernik III
download Blacharz samochodowy III
download Ślusarz III
download Operator obrabiarek skrawających III
download Mechanik pojazdów samochodowych III
download Elektryk III
download Elektromechanik pojazdów samochodowych III
download Cukiernik III
download Piekarz III
download Stolarz III

 

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – I i II STOPIEŃ 

download Kucharz
download Fryzjer
download Sprzedawca
download Murarz-tynkarz
download Betoniarz-zbrojarz
download Monter sieci i instalacji sanitarnych
download Lakiernik
download Blacharz samochodowy
download Ślusarz
download Operator obrabiarek skrawających
download Mechanik pojazdów samochodowych
download Elektryk
download Elektromechanik pojazdów samochodowych
download Cukiernik
download Piekarz
download Stolarz

 

PROGRAMY NAUCZANIA  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – III STOPIEŃ

download Kucharz
download Fryzjer
download Sprzedawca
download Murarz-tynkarz
download Betoniarz-zbrojarz
download Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
download Lakiernik
download Blacharz samochodowy
download Ślusarz
download Operator obrabiarek skrawających
download Mechanik pojazdów samochodowych
download Elektryk *
download Elektromechanik pojazdów samochodowych
download Cukiernik
download Piekarz
download Stolarz