Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy jest placówką kształcącą młodzież szkół ponadgimnazjalnych z klas wielozawodowych. WODiDZ w ramach 4-tygodniowego kursu dokształca młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nasza placówka pełni rolę koordynatora kursów zawodowych w województwie dolnośląskim.

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzone są kursy w zawodach:

– kucharz,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– murarz-tynkarz,
– betoniarz zbrojarz,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III st.,
– monter sieci i instalacji sanitarnych I i II st.
– lakiernik,
– blacharz samochodowy,
– operator obrabiarek skrawających,
– ślusarz,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– elektryk,
– cukiernik,
– piekarz,
– stolarz.

Prowadzony są również  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla wielu kwalifikacji.  – patrz zakładka Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe