Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy jest placówką kształcącą młodzież szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z klas wielozawodowych.
CKZ w ramach 4-tygodniowego kursu dokształca młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzone są kursy w zawodach:

– kucharz,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– murarz-tynkarz,
– betoniarz zbrojarz II i II st,
– monter sieci i instalacji sanitarnych,
– lakiernik samochodowy I i II st.,
– lakiernik III st.,
– blacharz samochodowy,
– operator obrabiarek skrawających,
– ślusarz,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– elektryk,
– cukiernik,
– piekarz,
– stolarz.

Prowadzone są również  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dla wielu kwalifikacji.  – patrz zakładka Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe