ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŚWIDNICY

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE
download 1 KKZ M19 ZSM UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
download 2 KKZ M19 ZSM UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŚWIDNICY

TECHNIKUM
download 2 TB ZSBE TECHNIK BUDOWNICTWA
download 3 TB ZSBE TECHNIK BUDOWNICTWA
download 2 TE ZSBE TECHNIK ELEKTRYK

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

download 1 MZA G ZSBE MONTER ZABUDOWY I TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
download 3 MZA ZSBE MONTER ZABUDOWY I TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W
BUDOWNICTWIE

download 3 MSSA ZSBE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE

download 1 KKZ E07 ZSB-E MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
download 2 MPS ZSS MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

download 3 MPS ZSS MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNICY

download 1 TF G ZSNR1 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
download 1 TF P ZSNR1 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
download 2 TF ZSNR1 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
download 3 TF ZSNR1 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
download 4 TF ZSNR1 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE

download 3 TPS ZSIPKZ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH