ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W ŚWIDNICY

download 1 C TME ZSM – TECHNIK MECHATRONIK

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

download 3 B EPS ZSM ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
download 3 B MPS ZSM – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE
download 1 KKZ M.19 ZSM UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
download 2 KKZ M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH IM. JANA III SOBIESKIEGO W ŚWIDNICY

TECHNIKUM
download 2 A TB ZSBE – TECHNIK BUDOWNICTWA
download 3 A TB ZSBE -TECHNIK BUDOWNICTWA
download  2 B TE ZSBE – TECHNIK ELEKTRYK

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
download  2 A MZA ZSBE – MONTER ZABUDOWY I TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W    BUDOWNICTWIE
download 2 A MSSA ZSBE MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
download 3 A MZA ZSBE MONTER ZABUDOWY I TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
download  3 A MSSA ZSBE – MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEGOMIU

TECHNIKUM
download 3 TG ZSS – TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
download 1 MPS ZSS – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
download 2 MPS ZSS MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
download 3 MPS ZSS MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNICY

download 1 TF ZSNR1 W przygotowaniu
download 2 TF ZSNR1 W przygotowaniu
download 3 TF ZSNR1 W przygotowaniu
download 4 TF ZSNR1 W przygotowaniu

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BIELAWIE

download 3 TPS ZSIPKZB – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH