Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r.poz.318 i 1093 z póź. zm.)§ 5 ust. 1-5 a także na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 sierpnia 2022 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U. z 2022 r. poz. 1810) § 1 ust. 3 dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy ustala w roku szkolnym 2023/2024następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 02 listopada 2023 (czwartek)
 • 03 listopada 2023 (piątek)
 • 29 kwietnia 2024 (poniedziałek)
 • 30 kwietnia 2024 (wtorek)
 • 02 maja 2024 (czwartek)
 • 10 czerwca 2024 (poniedziałek)
 • 11 czerwca 2024 (wtorek)
 • 12 czerwca 2024 (środa)
 • 13 czerwca 2024 (czwartek)
 • 14 czerwca 2024 (piątek)

W powyższych dniach w CKZ w Świdnicy dla wszystkich chętnych uczniów organizowane są zajęcia
wychowawczo-opiekuńcze z dostępem do:

 1. Pracowni komputerowej,
 2. Biblioteki multimedialnej,
 3. i innych.

Dane kontaktowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Powiat Świdnicki logotypy
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica

Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”

tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP

Zeskanuj kod QR

Skip to content

Ta strona przygotowana została do wyświetlania w urzadzeniach, których rozdzielczość jest większa niż 320px. Zachęcamy do skorzystania z takiego urządzenia lub kontakt z nami.