KTO NA I TURNUS KURSÓW 2019-20 ???

Kursy dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowane w CKZ w Świdnicy
w roku szkolnym 2019/20.
Wykaz szczegółowy do pobrania ⇐ kliknąć

WRZESIEŃ 2019

download Organizacja roku szkolnego 2019-2020

HARMONOGRAMY KURSÓW

download Turnusy I stopnia
download Turnusy II stopnia
download Turnusy III stopnia

KURSY ORGANIZOWANE POZA CKZ w ŚWIDNICY

download ZSiPKZ Zielona Góra 2019-2020 – I stopień
download ZSiPKZ Zielona Góra 2019-2020 – II i III stopień
download CKUiP Wschowa 2019-2020 – I stopień
download CKUiP Wschowa 2019-2020 – II i III stopień
download ODiDZ Dobrodzień (Kluczbork) 2019-2020 – I stopień
download ODiDZ Dobrodzień (Kluczbork) 2019-2020 – II i III stopień
download ZPO ODiDZ Olkusz 2019-2020 – I stopień
download ZPO ODiDZ Olkusz 2019-2020 – II i III stopień