– B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY
– B.6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
– B.7 WYKONYWANIE ROBÓT POSADZKARSKO-OKŁADZINOWYCH
– B.8 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ I REMONTEM SIECI KOMUNALNYCH
– B.9 WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH
– B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH
– B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH
– E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
– E.8 MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
– M.12 DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ
– M.18 DIAGNOZA I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– M.19 UŻYTKOWANIE KONWENCJONALNYCH OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH