W szkołach zawodowych w Polsce zdarza się jeszcze wiele wypadków.

Rocznie rejestruje się około siedmiuset wypadków, powodujących przerwę w zajęciach szkolnych powyżej 3 dni, a poza tym przydarzają się bardzo liczne drobne okaleczenie i potłuczenia, które tylko w skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności nie pociągają za sobą poważniejszych skutków.

Badania wykazały, że większości wypadków można zapobiec i dlatego powołane do tego władze i kierownictwo Centrum czynią wiele, aby liczbę wypadków zmniejszyć.
Aby ograniczyć ilość nieszczęśliwych wypadków, potrzebne jest – oprócz troski kierownictwa Centrum – także staranie ze strony uczniów, a w szczególności nabywanie przez nich przyzwyczajeń do przestrzegania odpowiednich wskazówek i przepisów.

Dlatego też Kierownictwo Centrum zwraca się do wszystkich uczniów aby zapoznali się dokładnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie starannie i stale stosowali je w Centrum, a potem w życiu i pracy zawodowej.

Warto zapoznać się:
download Regulamin dla uczniów CKZ
download Programy nauczania – Kształcenie praktyczne – 2019/2020
download Programy nauczania  – Kursy dla młodocianych pracowników I stopnia
(po Gimnazjum) – 2019/2020

downloadProgramy nauczania  – Kursy dla młodocianych pracowników I stopnia
(po Szkole Podstawowej) – 2019/2020

download Programy nauczania  – Kursy dla młodocianych pracowników II i III stopnia – 2019/2020
download DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 2019/2020