W szkołach zawodowych w Polsce zdarza się jeszcze wiele wypadków.

Rocznie rejestruje się około siedmiuset wypadków, powodujących przerwę w zajęciach szkolnych powyżej 3 dni, a poza tym przydarzają się bardzo liczne drobne okaleczenie i potłuczenia, które tylko w skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności nie pociągają za sobą poważniejszych skutków.

Badania wykazały, że większości wypadków można zapobiec i dlatego powołane do tego władze i kierownictwo Centrum czynią wiele, aby liczbę wypadków zmniejszyć.
Aby ograniczyć ilość nieszczęśliwych wypadków, potrzebne jest – oprócz troski kierownictwa Centrum – także staranie ze strony uczniów, a w szczególności nabywanie przez nich przyzwyczajeń do przestrzegania odpowiednich wskazówek i przepisów.

Dlatego też Kierownictwo Centrum zwraca się do wszystkich uczniów aby zapoznali się dokładnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie starannie i stale stosowali je w Centrum, a potem w życiu i pracy zawodowej.

 

Warto zapoznać się:
download Regulamin dla uczniów CKZ
download programy nauczania PCKP 2018/2019
download Programy nauczania  WODiDZ I i II stopnia – 2018/2019
download Programy nauczania  WODiDZ III stopnia – 2018/2019
download DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 2018/2019