W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość”

Poniżej zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH MATERIAŁU NAUCZANIA CZY SPOSOBU ZALICZENIA – PROSIĆ O WYJAŚNIENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO DANY PRZEDMIOT.

Życzymy owocnej pracy oraz pomyślnego ukończenia kursu.

KUCHARZ I Stopnia

LAKIERNIK SAMOCHODOWY I Stopnia

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH I Stopnia

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I Stopnia

ELEKTRYK I Stopnia

STOLARZ I Stopnia