W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia na odległość.

Poniżej zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Życzymy owocnej pracy oraz pomyślnego ukończenia kursu.

FRYZJER I Stopnia

KUCHARZ I Stopnia

CUKIERNIK I Stopnia

MURARZ-TYNKARZ I Stopnia

BETONIARZ-ZBROJARZ I Stopnia

ŚLUSARZ I Stopnia

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH I Stopnia

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I Stopnia