CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Głąb Paulina
sprzątaczka

Gul Bogumiła
sprzątaczka

Hruszowiec Ewa
sprzątaczka

Izydorczyk Katarzyna
biurowa pomoc administracyjna

Książczyk Beata 
sprzątaczka

Mańczak Anna 
magazynier
tel. wew. 15

Nosal Kazimierz 
rzemieślnik specjalista – elektryk

Pawlaszczyk Wojciech 
biurowa pomoc administracyjno-techniczna, konserwator

Raduszewski Tomasz
starszy operator sprzętu komputerowego