OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Kontakt

Administrator:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
ul. Gen. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica
Telefon: 74 852-40-76
E-mail: jdurlik@ckz.swidnica.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

Leszek Malinowski
e-mail: iod@ckz.swidnica.pl

 

Zarządzenia:

Załączniki:

download Klauzula informacyjna – Monitoring

download Klauzula informacyjna – Pracownicy

download Klauzula informacyjna – Rekrutacja

download Klauzula informacyjna – Rodzice/Opiekunowie prawni/Uczniowie

download Klauzula informacyjna – Umowy cywilno-prawne