OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kontakt

Administrator:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
ul. Gen. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica
Telefon: 74 852-40-76
E-mail: jdurlik@ckz.swidnica.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Leszek Malinowski
e-mail: iod@ckz.swidnica.pl
Zarządzenia:

Obowiązek informacyjny:

download Klauzula informacyjna – Ogólna

download Klauzula informacyjna – Monitoring

download Polityka cookies