19.04.2021 – 14.05.2021

PRZECZYTAJ PONIŻSZY TEKST
– BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK POSTĘPOWAĆ !!!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznym
Kadra Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość” – nauka zdalna

Poniżej sukcesywnie zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail)
i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania
czy sposobów zaliczania.

Prosimy uczniów aby na pierwszych zajęciach do każdego nauczyciela uczącego w danym zawodzie wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem
– będzie to potwierdzenie „gotowości” do kursu.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów, do wszystkich nauczycieli danego zawodu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KUCHARZ I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FRYZJER I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŚLUSARZ I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTRYK I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PIEKARZ I stopnia