PRZECZYTAJ PONIŻSZY TEKST
– BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK POSTĘPOWAĆ !!!

W związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznym

Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość” – nauka zdalna

Poniżej sukcesywnie zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail)
i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania
czy sposobów zaliczania.

Prosimy uczniów aby do każdego nauczyciela uczącego w danym zawodzie wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem
– będzie to potwierdzenie przystąpienia do kursu.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów, do wszystkich nauczycieli.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BLACHARZ SAMOCHODOWY I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STOLARZ I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRZEDAWCA II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PIEKARZ II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTRYK II stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH III stopnia