W związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość”
– nauka zdalna

Poniżej sukcesywnie zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail)
i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania
czy sposobów zaliczania.

Prosimy uczniów aby do każdego nauczyciela uczącego na danym zawodzie wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem
– będzie to potwierdzenie przystąpienia do kursu.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów, dla wszystkich nauczycieli.

Życzymy owocnej pracy oraz pomyślnego ukończenia kursu !!!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SPRZEDAWCA I stopnia

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH II stopnia

PLAN DYDAKTYCZNY – ROZKŁAD MATERIAŁU

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH II stopnia

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH II stopnia

CUKIERNIK II stopnia

LAKIERNIK III stopnia

BLACHARZ SAMOCHODOWY III stopnia

STOLARZ III stopnia