17.05.2021 – 11.06.2021

PRZECZYTAJ PONIŻSZY TEKST
– BĘDZIESZ WIEDZIEĆ JAK POSTĘPOWAĆ !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. 2021 poz. 824) kursy turnusu IX będą się odbywać w formie kształcenia „na odległość” – nauka zdalna

Kadra Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość” – nauka zdalna

Poniżej sukcesywnie zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail)
i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania
czy sposobów zaliczania.

Prosimy uczniów aby na pierwszych zajęciach do każdego nauczyciela uczącego w danym zawodzie jednorazowo wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem
– będzie to potwierdzenie „gotowości” do kursu.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów, do wszystkich nauczycieli danego zawodu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FRYZJER I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MURARZ-TYNKARZ I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

LAKIERNIK SAMOCHODOWY I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I stopnia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PIEKARZ I stopnia