W związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)
  (Dz. U. poz. 1960)

kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość”
– nauka zdalna

Poniżej sukcesywnie zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail)
i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania
czy sposobów zaliczania.

Prosimy uczniów aby do każdego nauczyciela uczącego na danym zawodzie wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów.

Życzymy owocnej pracy oraz pomyślnego ukończenia kursu.

SPRZEDAWCA I stopnia

KUCHARZ II stopnia

FRYZJER II stopnia

BETONIARZ-ZBROJARZ II stopnia

LAKIERNIK SAMOCHODOWY II stopnia

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH III stopnia

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH III stopnia