W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) oraz (Dz.U. 2020 poz. 1830).
kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przygotowała pakiet materiałów do zajęć realizowanych w formie kształcenia „na odległość”

Poniżej sukcesywnie zamieszczane będą materiały nauczania, sposoby (metody) zaliczania oraz sposób kontaktu z nauczycielami.
Wykaz przedmiotów ze wskazaniem nauczyciela uczącego dany przedmiot również w zakładce: KURSY DiDZ<<PLANY ZAJĘĆ KURSÓW

PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ !!!

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail) i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania czy sposobu zaliczenia.

Prosimy uczniów aby do każdego nauczyciela uczącego na danym zawodzie wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie zadań ze wszystkich przedmiotów.

Życzymy owocnej pracy oraz pomyślnego ukończenia kursu.

ELEKTRYK I stopnia

FRYZJER II stopnia

SPRZEDAWCA II stopnia

MURARZ-TYNKARZ II stopnia

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH II stopnia

ŚLUSARZ III stopnia

KUCHARZ III stopnia

CUKIERNIK III stopnia

PIEKARZ III stopnia